nieuws

Bewonersavond 6 September 2018

Geachte omwonende,

Graag nodigen wij u uit voor de aankomende bewonersbijeenkomst, waarin wij u informeren over de stand van zaken van het voormalige Rabobank pand aan de Fellenoord 15.

 

Datum: 6 september 2018 van 19.00 – 20.30 uur (bouw open 18.45u)
Locatie: bouwplaats, ingang op hoek Fellenoord / J.F. Kennedylaan

 

Wanneer u voornemens bent om 6 september aanwezig te zijn, vragen wij u zich aan te melden op e-mailadres: communicatie@ovg.nl.

 

Lucht tussen de gebouwen op Fellenoord

Graag informeren wij u bij deze over de stand van zaken van het voormalige Rabobank pand aan de Fellenoord 15.

Enkele weken geleden zijn we gestart met de sloop van een deel van het gebouw aan de zijde van de nieuwbouw om ‘lucht’ te creëren tussen de gebouwen in. Slopen zonder hinder is een utopie, maar wij hebben veel aandacht gegeven aan hinderbeperking voor zowel onze directe buren als voor de omwonenden. De ‘grote sloopwerken’ lopen op hun eind en het terrein wordt langzamerhand weer vrijgemaakt van sloopafval.

Vanwege de veiligheid en om de hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken, is gekozen voor verschillende sloopmethoden, namelijk het in stukken zagen en afhijsen óf het knippen van betonnen constructies. Per te slopen deel is de beste bijpassende sloopmethode toegepast. De bovenste verdiepingen van de noordelijke vleugel worden in grote stukken gezaagd die met een kraan worden verwijderd. De onderste verdiepingen op noord worden in stukken geknipt, net zoals de zuidelijke vleugel.

Sloopwerkzaamheden vorderen gestaag

Graag informeren wij u bij deze over de stand van zaken van het voormalige Rabobank pand aan de Fellenoord 15.

 

Zoals u op locatie kunt zien vorderen de sloopwerkzaamheden gestaag. Op het moment zijn wij halverwege de uitvoeringsduur van de sloopwerkzaamheden, en wij zijn blij om te melden dat onze werkzaamheden op schema liggen. De sloopwerken van de inrichting van het pand zelf zijn bijna gereed en we zijn gestart aan het slopen van de gevelbekleding.

Sloop inrichting Fellenoord 15

 

De komende maanden werken wij aan de verdere sloop van de gevels en aan de totaalsloop van een deel van de betonconstructies om het gebouw zijn nieuwe verschijningsvorm te kunnen geven.

Voor de nog uit te voeren werkzaamheden aan gevels en constructie wordt een torenkraan opgebouwd op het parkeerterrein aan de Noordzijde van het bestaande gebouw. De opbouw van de torenkraan duurt twee dagen en staat gepland op woensdag 25 en donderdag 26 april waarna de torenkraan operationeel zal zijn.

 

Bewonersbijeenkomst 24 januari 2018

Graag nodigen wij u uit voor een volgende bewonersbijeenkomst, waarin wij u informeren over de stand van zaken van het voormalige Rabobank pand aan de Fellenoord 15.

Wij zullen u meer vertellen over het ontwerp en het bouwproces van de herontwikkeling en u een doorkijk geven in de werkzaamheden die in de komende maanden zullen plaatsvinden. Aansluitend is er een informeel moment met een hapje en een drankje.

Datum: 24 januari 2018 van 19.00 – 20.15 uur (deur open 18.45u)
Locatie: Rabobank Fellenoord
Ingang: Fellenoord zijde

Wanneer u voornemens bent om 24 januari aanwezig te zijn, vragen wij u zich aan te melden op onderstaand e-mailadres:

communicatie@ovg.nl

In verband met het beveiligingsbeleid van Rabobank dient u aangemeld te zijn om de bijeenkomst te kunnen bijwonen. De beveiliging kan vragen om legitimatie, neemt u deze daarom mee.

Met vriendelijke groet,

OVG Real Estate
Jeroen Post
Senior Development Manager
www.ontwikkelingfellenoord.nl

Start sloopwerken bestaande bouw

Beelen Waste Innovators B.V. begint met de sloopwerkzaamheden van het bestaande kantoorgebouw. Omdat het grootste gedeelte van de betonnen draagconstructie behouden blijft zal aannemer het gebouw strippen in plaats van volledig slopen.