nieuws

Succesvolle bewonersavond en nieuwe bouwvoortgangsfilm

7 september kregen zo’n tachtig enthousiaste buurtbewoners een rondleiding in het nieuwe onderkomen van Rabobank aan de Fellenoord te Eindhoven.

Deze avond kregen zij als eerste voortgangsfilm te zien en nu kan iedereen deze film bewonderen!

Gebouw Rabobank Fellenoord bereikt hoogste punt

Dinsdag is het hoogste punt bereikt van het nieuwe kantoor van de Rabobank aan de Fellenoord in Eindhoven, een project van OVG Real Estate. Het nieuwe kantoor is 40 meter hoog en daarmee uiteindelijk lager dan het voormalige kantoor. De bouw wordt uitgevoerd door de VolkerWessels ondernemingen Boele & van Eesteren en Stam + de Koning.

De officiële handeling is in aanwezigheid van de betrokken bouwers verricht door Piet van Hoeven (VolkerWessels), Thomas Ummels (OVG) en Pieter Ketting (Rabobank). Het project ligt op schema en naar verwachting zal de Rabobank in de 2e helft van 2017 het nieuwe kantoor betrekken.

Passend in de Omgeving

Het nieuwe kantoor is een ontwerp van UN studio en past in het huidige stedelijk beleid van Eindhoven. Het ontwerp wordt gedomineerd door horizontale lijnen, onderbroken door diagonalen. Door enkele bouwlagen ten opzichte van elkaar te verschuiven krijgt het geheel een speels karakter. Voor de bouw wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en het ontwerp is gericht op het beperken van het energieverbruik. Verder wordt het nieuwe kantoor op een natuurlijke manier verweven met de omgeving, onder meer door aandacht voor groen en deels open buitenterrein.

Nieuwe Werken

Rabobank Nederland zet met deze ontwikkeling in op een veilige, aantrekkelijke en flexibele werkomgeving toegerust op het Nieuwe Werken. Het nieuwe kantoor krijgt een breed aanbod aan faciliteiten, variërend van concentratieplekken tot ontmoetingsplekken en van ruimtes voor vergaderingen tot ruimtes voor presentaties, workshops en ontwikkeling. Het gaat om 1.500 werkplekken voor circa 2.000 medewerkers en 544 parkeerplaatsen.

Impuls voor stationsgebied

De bouw van het kantoor van Rabobank als onderdeel van de herontwikkeling van deze locatie aan Fellenoord sluit aan op de stedelijke visie van de Gemeente Eindhoven. In goed overleg met de Gemeente Eindhoven willen OVG Real Estate en de Rabobank de verbinding tussen Woensel-Zuid en het centraal station en centrum van Eindhoven aantrekkelijker en toegankelijker maken.

Omwonenden

Gedurende de gehele ontwikkeling wordend de omwonenden met regelmaat geïnformeerd. Na de zomer zal een volgende bijeenkomst voor omwonenden plaatsvinden.

hoogste punt rabobank origineel

Video update constructie

De bouw van Rabobank Eindhoven verloopt voorspoedig. Het straks 10 verdiepingen tellende kantoorgebouw van Rabobank begint al aardig vorm te krijgen. Bekijk de meeste recente video van de bouw

Bekijk de eerste video update van de constructie hier.

image-5638092 image-5638083

Bewonersbijeenkomst 18 januari 2016

Graag nodigen wij u namens Rabobank, OVG Real Estate en Volker Wessels uit voor een bewonersbijeenkomst op 18 januari. Wij zullen u informeren over de voortgang van de bouw van Rabobank Nederland. Daarna zal een rondleiding volgen. Houdt hierbij rekening met uw schoeisel.

Aansluitend proosten we graag met u op het nieuwe jaar!

Bekijk de uitnodiging hier.

Bewonersavond Fellenoord 2016

Aandacht voor groen

De ontwikkeling van het hernieuwe kantoor van de Rabobank aan de Fellenoord krijgt meer en meer vorm. Zoals op de laatste bewonersavond is gemeld zal als gevolg van de bouw een aantal bomen moeten worden gekapt, waarvoor een kapvergunning is aangevraagd en verleend. Ook toen is al gemeld dat deze bomen zullen worden gecompenseerd. Juist omdat projectontwikkelaar OVG en de Rabobank met vrij toegankelijke en aantrekkelijke openbare buitenruimtes de omgeving een impuls willen geven, waarin nadrukkelijk aandacht is voor groen. Was het vorige kantoor meer een ‘bastion op een eiland’, door bij de herontwikkeling het groen ‘naar binnen te trekken’ en door loopverbindingen met de omgeving te creëren blijft het groene karakter van de omgeving behouden en wordt het groene karakter op het terrein zelf versterkt.

In verband met een te plaatsen keerwand zijn onlangs 6 bomen gekapt aan de Vincent van den Heuvellaan en de Montgomerylaan. Hiervoor is door OVG een kapvergunning aangevraagd; deze is door de gemeente gepubliceerd en daarop zijn in de 7 weken daarna geen bezwaren ingediend, waarna de kapvergunning door de gemeente is verleend. Volker Wessels/ Boele van Eesteren zijn uitvoerder van het project en hebben de bomen inmiddels gekapt. Er zullen 7 bomen worden teruggeplaatst. Drie grote bomen blijven staan en 5 kleine boompjes (stamomtrek max. 45 cm) zijn gerooid en zijn inmiddels door OVG gecompenseerd met een bijdrage in het groencompensatiefonds van de gemeente.
Voor het gehele terrein wordt een groenplan ontwikkeld en uitgevoerd, waarmee het toekomstige terrein met het Rabobank kantoor groener zal zijn dan voorheen. Dit in lijn met de ontwikkeling zoals OVG en de Rabobank dat van begin af aan hebben beoogd. Namelijk het groene karkater van de omgeving behouden en door ‘groen naar binnen te trekken’ en dus nadrukkelijk ook meer groen op het terrein zelf te ontwikkelen het groene karakter daarvan versterken. Immers, meer groen zorgt voor betere omstandigheden en een duurzamer gebouw zorgt uiteindelijk voor een gezonder leefklimaat daar er minder CO2 uitstoot zal zijn.