nieuws

Bewonersbijeenkomst 18 januari 2016

Graag nodigen wij u namens Rabobank, OVG Real Estate en Volker Wessels uit voor een bewonersbijeenkomst op 18 januari. Wij zullen u informeren over de voortgang van de bouw van Rabobank Nederland. Daarna zal een rondleiding volgen. Houdt hierbij rekening met uw schoeisel.

Aansluitend proosten we graag met u op het nieuwe jaar!

Bekijk de uitnodiging hier.

Bewonersavond Fellenoord 2016

Aandacht voor groen

De ontwikkeling van het hernieuwe kantoor van de Rabobank aan de Fellenoord krijgt meer en meer vorm. Zoals op de laatste bewonersavond is gemeld zal als gevolg van de bouw een aantal bomen moeten worden gekapt, waarvoor een kapvergunning is aangevraagd en verleend. Ook toen is al gemeld dat deze bomen zullen worden gecompenseerd. Juist omdat projectontwikkelaar OVG en de Rabobank met vrij toegankelijke en aantrekkelijke openbare buitenruimtes de omgeving een impuls willen geven, waarin nadrukkelijk aandacht is voor groen. Was het vorige kantoor meer een ‘bastion op een eiland’, door bij de herontwikkeling het groen ‘naar binnen te trekken’ en door loopverbindingen met de omgeving te creëren blijft het groene karakter van de omgeving behouden en wordt het groene karakter op het terrein zelf versterkt.

In verband met een te plaatsen keerwand zijn onlangs 6 bomen gekapt aan de Vincent van den Heuvellaan en de Montgomerylaan. Hiervoor is door OVG een kapvergunning aangevraagd; deze is door de gemeente gepubliceerd en daarop zijn in de 7 weken daarna geen bezwaren ingediend, waarna de kapvergunning door de gemeente is verleend. Volker Wessels/ Boele van Eesteren zijn uitvoerder van het project en hebben de bomen inmiddels gekapt. Er zullen 7 bomen worden teruggeplaatst. Drie grote bomen blijven staan en 5 kleine boompjes (stamomtrek max. 45 cm) zijn gerooid en zijn inmiddels door OVG gecompenseerd met een bijdrage in het groencompensatiefonds van de gemeente.
Voor het gehele terrein wordt een groenplan ontwikkeld en uitgevoerd, waarmee het toekomstige terrein met het Rabobank kantoor groener zal zijn dan voorheen. Dit in lijn met de ontwikkeling zoals OVG en de Rabobank dat van begin af aan hebben beoogd. Namelijk het groene karkater van de omgeving behouden en door ‘groen naar binnen te trekken’ en dus nadrukkelijk ook meer groen op het terrein zelf te ontwikkelen het groene karakter daarvan versterken. Immers, meer groen zorgt voor betere omstandigheden en een duurzamer gebouw zorgt uiteindelijk voor een gezonder leefklimaat daar er minder CO2 uitstoot zal zijn.

Update Werkzaamheden Rabobank Eindhoven

Half april 2015 werd het officiële startschot gegeven van de bouw van het nieuwe kantoor van de Rabobank in Eindhoven. Na het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden is gedurende de zomermaanden de fundering gerealiseerd. Eind augustus kon er worden gestart met de prefab beton montage.

De eerste kelderlaag is gebruikt om de diverse montage-situaties te verkennen. Op die manier konden we eventueel nog aanpassingen doorvoeren aan de diverse vervolgonderdelen. Inmiddels is een deel van de begane grondvloer gestort en is gestart met de montage van elementen op deze vloer. Voor eind september verwachten we ook te gaan storten op de 1e verdieping. Iedere 2,5 a 3 weken groeit het gebouw met een bouwlaag. Op korte termijn zal het casco zichtbaar worden vanaf de omliggende straten.

Afbeelding1 Afbeelding2

Afbeelding3 Afbeelding4

Webcam

Wilt u op de hoogte blijven van de bouw? Dat kunt u dagelijks doen door middel van de webcam die een prachtig uitzicht heeft over de bouwplaats. Bekijk hem via http://ontwikkelingfellenoord.nl/webcam

 

Bouw nieuwe kantoor voor de Rabobank officieel van start gegaan

De bouw van het nieuwe kantoor voor de Rabobank aan Fellenoord in Eindhoven is 14 april officieel van start gegaan. Op de plek waar voorheen de toren van het voormalige kantoor stond zal de komende maanden een nieuw, duurzamer kantoor verrijzen dat aansluit op de hedendaagse en toekomstige behoeftes van medewerkers. In opdracht van Projectontwikkelaar OVG Real Estate wordt de bouw uitgevoerd door aannemer Boele & van Eesteren.

De Rabobank verwacht het nieuwe kantoor in 2017 te kunnen betrekken

De Rabobank verwacht het nieuwe kantoor in 2017 te kunnen betrekken

Viering start bouw

Op feestelijke wijze heeft OVG in samenwerking met Rabobank en Boele & van Eesteren de start bouw ingeluid te midden van alle betrokkenen en omwonenden. Pieter Ketting (Programma Directeur Huisvesting Rabobank Nederland), Staf Depla (Wethouder Economie en Beroepsonderwijs) en Jan Hein Tiedema (Algemeen Directeur OVG Nederland) openden de viering met een toespraak. Alle aanwezigen kregen vervolgens een kijkje in de toekomst aangeboden. Door middel van virtual reality beelden op een smartphone en het gebruik van een Google cardboard, kon het publiek het toekomstige kantoor van de Rabobank bekijken. OVG stelt voorbijgangers en belangstellenden de komende maanden ook in de gelegenheid middels de virtual reality beelden het nieuwe kantoor te bekijken. Met borden rondom de bouwplaats wordt hierover een uitleg gegeven.

 

Lees het hele persbericht hier.

Viering start bouw kantoor Rabobank Eindhoven

Op 14 april wordt de eerste officiële handeling verricht van het project nieuwbouw kantoor Rabobank te Eindhoven. In het bijzijn van Staf Depla, wethouder van de gemeente Eindhoven, wordt de start van de bouw gevierd op de bouwplaats van het nieuwe kantoor aan de Fellenoord. Direct omwonenden zijn door OVG Real Estate en aannemer Boele & van Eesteren uitgenodigd voor de ceremonie. Zie bijgaande uitnodiging voor meer details over de plechtigheid.