nieuws

Vragen en antwoorden over de sloop

Voor meer informatie klikt u hier.

Afronding sloopwerkzaamheden

De sloopwerkzaamheden van de voormalige hoogbouw zijn bijna afgerond. Op dit moment vinden er nog een aantal resterende grondwerkzaamheden plaats in de afronding van de sloopwerkzaamheden. De activiteiten ter voorbereiding op de nieuwbouw zullen naar verwachting het eerste kwartaal van 2015 worden gestart.

Een nieuwe informatieavond zal voor het eind van dit jaar nog plaatsvinden. De exacte datum en tijdstip zullen op korte termijn op deze website worden aangekondigd. Tijdens de informatieavond zullen omwonenden en geïnteresseerden geïnformeerd worden over de plannen van de nieuwbouw.

Persbericht keuze architecten en sloper

Voor meer informatie kunt u de bijlage. Downloaden.

Informatie inzake de duurzaamheidsprestaties

Voor meer informatie over de BREEAM case-study (MAN 9) klikt u hier.

Persbericht Lancering voorgenomen plannen Herontwikkeling Rabobank Fellenoord

Voor meer informatie kunt u de bijlage. Downloaden.